activity

TLV38

כדי לעשות לכם סדר בדברים, אנשי המקצוע של ONYX גיבשו עבורכם את כל מה שצריך לדעת בקידום פרויקט תמ"א 38, בסוף העמוד תוכלו להתרשם מפעילות ONYX בפרויקטי תמ"א 38 ולהשאיר פרטים לטובת בחינת קידום פרויקט בבניין שלכם.

מהי תוכנית תמ"א 38

תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, התוכנית כוללת מספר תקנות שאושרה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה והיא פעילה משנת 2005. התוכנית נועדה לסייע למבנים אשר נבנו בישראל עד לשנת 1980 ושאינם עומדים בתקן הישראל לעמידות המבנים בפני רעידות אדמה וזאת לאור החשש שבעת רעידת אדמה מבנים רבים יקרסו ולא יעמדו בכך.

מטרתה של התוכנית היא הענקת זכויות בנייה כתמריץ כלכלי לחיזוק המבנים, וכן קיצור הליכי התכנון והרישוי לקבלת היתר בנייה, ובכך לעודד את בעלי הדירות לחזק את המבנים שבבעלותם.

סוגי תמ"א 38

תמ"א 38/1 (תמ"א 38 תיקון מס' 1 משנת 2007) – התיקון מפרשן מספר הוראות בתוכנית המקורית וכן ממשיך את הגדרת התמ"א כפרויקט חיזוק אשר מקבל זכויות מתוקף התוכנית, כלומר – תמ"א 38 חיזוק.

תמ"א 38/2 (תמ"א 38 תיקון מס' 2 משנת 2010) – התיקון מוסיף את האפשרות לקבלת תוספת זכויות בנייה על פי תוכנית תמ"א 38, גם במקרה של פרויקט הריסת הבניין ובניית בניין חדש – כלומר – תמ"א 38 הריסה ובנייה.

קיימים תיקונים נוספים לתמ"א 38, למשל תיקון מס' 3 מאפשר לקבל זכויות יתרות עד 2.5 קומות תוספת, תיקון מס' 3א' קובע נוסחה חדשה לחישוב זכויות הבנייה בהריסה ובנייה של המבנה, ותיקון מס' 4 מאפשר מעודד ביצוע תמ"א במבני ציבור ובאזורי פריפריה.

מי זכאי לביצוע תמ"א 38

תמ"א 38 מאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק או הריסה ובנייה מחדש של הבניין ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת. המבנים הרלוונטיים לביצוע פרויקט תמ"א 38 הם בנייני מגורים אשר קיבלו היתר בנייה לפני שנת 1980 ושלא נבנו על-פי התקן לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה. ניתן לבצע תמ"א 38 גם במבנים שאינם מבני מגורים, וזאת בכפוף למדיניות הוועדה המקומית.

בנוסף, קיימות הגדרות נוספות אשר משפיעות על האפשרות לביצוע פרויקט תמ"א, כמו מספר הקומות במבנה, האם המבנה הוא לשימור מחמיר או לא, ומדיניות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בכל עיר אשר בוחנת גם את אחידות עיצוב העיר, רווחת התושבים ונושאים נוספים קשורים כמו תשתיות, חינוך ושירותים עירוניים רלוונטיים.

איך מקדמים תמ"א 38 בבניין שלכם?

1

הדיירים אשר מעוניינים נדרשים לכנס אסיפת דיירים ולעדכן על רצונם לקדם פרויקט תמ"א 38, במסגרת האסיפה נדרשים למנות נציגות דיירים אשר תפעל מטעם בעלי הדירות ותקדם את הפרויקט.

2

קבלת הצעה מ- ONYX לקידום תמ"א 38 בבניין

3

התקשרות עם עו"ד דיירים אשר ייצג את הדיירים בתהליך התמ"א

4

התקשרות עם מפקח הנדסי אשר ייצג את הדיירים בתהליך התמ"א

5

בחינת הצעת היזמים על-ידי העו"ד ועל-ידי המפקח

6

בחירת יזם לפרויקט וחתימה על הסכם התקשרות לביצוע הפרויקט (לטובת ביצוע פרויקט תמ"א נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הזכויות בבית המשותף)

7

קבלת היתר בנייה וביצוע הפרויקט

פעילות ONXY בפרויקטי תמ"א 38

ONXY פועלת כיום במספר פרויקט תמ"א 38 ומובילה תהליך מהיר ואיכותי לקידום פרויקטי תמ"א 38 בתל אביב, עם מערך מוכן שמותאם ללוחות הזמנים הקצרים, לתכנון ולביצוע.

אנחנו מובילים מהלכים חדשניים בפרויקטים מורכבים כדי להביא לערך מקסימלי עבור הדיירים. כאשר אנחנו בוחנים פרויקט תמ"א חשוב לנו קודם כל להבין מהדיירים מה חשוב להם ולעשות את המקסימום לטובת בעלי הדירות.

לאחר פניית בעלי הדירות אלינו, אנחנו בוחנים את הפרויקט לאורכו ולרוחבו – מבינים את המצב ההנדסי, בונים דוח כלכלי מפורט, מנתחים את האפשרויות השונות ומתייעצים עם אדריכלים ויועצים רלוונטיים כדי לתת הצעה מפורטת ומבוססת.

בנוסף, אנו בוחנים במסגרת פרויקטי תמ"א 38/1 או תמ"א 38/2 את האפשרויות הבאות ומנסים לתת פתרונות רחבים לבעלי הדירות:

תוספת מקסימלית של שטח דירה (מ"ר) לדירה הקיימת
תוספת ממ"ד לדירה הקיימת
הוספת מרפסת שמש לדירה הקיימת
עיצוב חדשני ומתקדם של הבניין בדגש על שיפור החזיתות ולובי הבניין.
הוספת מעלית חדשה לבניין
עיצוב אדריכלי על-ידי אדריכל מוביל - Branded Architect
תוספת מקסימלית של שטח דירה (מ"ר) לדירה הקיימת
תוספת ממ"ד לדירה הקיימת
הוספת מרפסת שמש לדירה הקיימת
עיצוב חדשני ומתקדם של הבניין בדגש על שיפור החזיתות ולובי הבניין.
הוספת מעלית חדשה לבניין
עיצוב אדריכלי על-ידי אדריכל מוביל - Branded Architect

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהשאיר פרטים בטופס הבא

נשמח ללוות אתכם בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין שלכם. מוזמנים לפנות אלינו גם באופן ישיר בטלפון מס':