activity

התחדשות עירונית

כדי לעשות לכם סדר בדברים, אנשי המקצוע של ONYX גיבשו עבורכם את כל מה שצריך לדעת בקידום פרויקט פינוי בינוי, בסוף העמוד תוכלו להתרשם מפעילות ONYX בפרויקטי פינוי בינוי ולהשאיר פרטים לטובת קידום פרויקט בבניין שלכם.

מהי תוכנית "פינוי בינוי"

פינוי בינוי הוא תהליך במסגרת התחדשות עירונית, שנועד לשפר אזורים עירוניים ישנים, להרוס את הבניינים באותו אזור ולבנות במקומם בניינים חדשים, מעוצבים ומתקדמים, וזאת כדי לשפר את איכות החיים וסביבת המגורים של הדיירים.

בפרויקטי פינוי בינוי, בעלי הדירות הקיימים עוברים למגורים חלופיים במימון היזם של הפרויקט, וכך מתאפשר ליזם להרוס את הבניינים שפונו ולבנות במקומם בנייני מגורים חדשים ומתקדמים עם דירות חדשות וגדולות יותר אשר מתוכננות על-ידי אדריכלים מובילים. זאת לצד, הענקת מפרט טכני עשיר לדירה ולבניין, הוספת מעלית, בניית ממ"ד, תכנון חניות, ותוספות נוספות בהתאם לסוג הפרויקט ולהיקפו. כמובן, שהדירות החדשות עם הפיתוח הסביבתי ובנייה חדשה של הבניינים מעלה משמעותית את שווי הדירות של בעלי הדירות הקיימים. בתמורה, היזם מקבל אפשרות לתוספת בנייה כתמריץ כלכלי מהמדינה ומהרשות המקומית.

בעלי הדירות אשר מקדמים תהליך "פינוי בינוי" זוכים בהטבות ייחודיות, בין אם במסגרת חוקי המדינה השונים ובין אם במסגרת ההתקשרות עם היזם. כך למשל קיימים פטורים מפליגים מתשלומי מיסים – מס שבח, היטל השבחה ומס רכישה. בנוסף, זכאים הדיירים ברוב המקרים לבטוחות רבים אשר נועדו להבטיח את עמידת היזם בהתחייבויותיו וביניהן – ערבות חוק מכר, ערבות שכירות, ערבות ביצוע וערבויות נוספות. עוד זכאים הדיירים ברוב המקרית למימון מלא של עלויות המעבר לדירות הזמניות, והוצאות שכר הדירה לאורך תקופת הבנייה.

קידום של תהליך פינוי בינוי דורש בחירת יזם שיקדם את הפרויקט (קיימים גם פרויקטים שמקודמים בראשיתם על-ידי הרשות המקומית) ובמסגרתו נדרש לתכנן ולהגיש תוכנית בניין עיר (תב"ע) לאישורה של הועדה המחוזית או של הוועדה המקומית (תלוי עיר). התב"ע החדשה מתייחסת לכל האלמנטים הנדרשים לתכנון ולאחר אישורה נדרש להגיש היתר בנייה תואם מול וועדת הרישוי המקומית על-מנת לקבל אישור להתחיל בבנייה.

במסגרת התהליך נדרשים היזמים להתייחס לא רק לדירות הקיימות אלא גם לאלמנטים סביבתיים, התייחסות למבני ציבור נדרשים, הוספת שטחים פתוחים וריאות ירוקות, בניית אזורי פנאי ישיבה ומשחק, שיפור סביבת המתחם, תוספת אפשרות למסחר או תעסוקה, וגיבוש הסדרי תנועה ונגישות מתאימים.

פרויקטי פינוי בינוי כוללים בדרך כלל מספר בניינים, כאשר כמות המבנים הנדרשים לקידום הפרויקט תלויה במספר הדיירים הקיים או במספר הדירות החדשות, וכן במדיניות התכנון המקומית של כל עיר. כדי לקדם פרויקט פינוי בינוי נדרשת הסכמה של 66% מבעלי הדירות לקידום ההליך.

איך מקדמים פינוי בינוי בבניין שלכם?

1

הדיירים אשר מעוניינים לבצע פרויקט פינוי בינוי נדרשים לכנס אסיפת דיירים ולעדכן על רצונם לקדם פרויקט שכזה, במסגרת האסיפה נדרשים למנות נציגות דיירים אשר תפעל מטעם בעלי הדירות ותקדם את הפרויקט.

2

התקשרות עם עו"ד דיירים אשר ייצג את הדיירים בתהליך

3

קבלת הצעה מ- ONYX לקידום תמ"א 38 בבניין

4

התקשרות עם שמאי אשר ייצג את הדיירים בתהליך

5

בחינת הצעת היזמים על-ידי העו"ד ועל-ידי המפקח וקיום כנסי דיירים

6

בחירת יזם לפרויקט וחתימה על הסכם התקשרות לביצוע הפרויקט

7

הגשה ואישור של תוכנית בניין עיר לפרויקט

8

קבלת היתר בנייה וביצוע הפרויקט

פעילות ONXY בפרויקטי פינוי בינוי בישראל

ONXY פועלת כיום במספר פרויקטי פינוי בינוי ומובילה תהליך מהיר ואיכותי לקידום פרויקטי פינוי בינוי בישראל, עם מערך מוכן שמותאם ללוחות הזמנים הקצרים, לתכנון ולביצוע.

אנחנו מובילים מהלכים חדשניים בפרויקטים מורכבים כדי להביא לערך מקסימלי עבור הדיירים. כאשר אנחנו בוחנים פרויקט פינוי בינוי חשוב לנו קודם כל להבין מהדיירים מה חשוב להם ולעשות את המקסימום לטובת בעלי הדירות.

לאחר פניית בעלי הדירות אלינו, אנחנו בוחנים את הפרויקט לאורכו ולרוחבו – מבינים את המצב ההנדסי, בונים דוח כלכלי מפורט, מנתחים את האפשרויות השונות ומתייעצים עם אדריכלים ויועצים רלוונטיים כדי לתת הצעה מפורטת ומבוססת.

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהשאיר פרטים בטופס הבא

נשמח ללוות אתכם בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין שלכם. מוזמנים לפנות אלינו גם באופן ישיר בטלפון מס':